Ældre Borger Politik

Ekstraordinært valg til Ældrerådet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Er du 60 år eller ældre? Er du interesseret i forholdene for kommunens ældre borgere? Så har du nu mulighed for at blive medlem af Kommuneqarfik Sermersooqs Ældreråd.

Kommuneqarfik Sermersooq har haft et ældreråd siden 2013. Ældrerådet består af fem medlemmer og en række suppleanter.

Ældrerådets formål er:

  1. at rådgive Kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet
  2. at medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre borgere
  3. at fungere som kontaktorgan mellem kommunens ældre borgere og Kommunalbestyrelsen
  4. at fremme information vedrørende ældre borgeres forhold i kommunen
  5. at medvirke til samarbejde og inspiration blandt kommunens foreninger, brugerråd og grupper, der aktivt går ind for at fremme vilkårene for kommunens ældre borgere
  6. i sit virke at fremme ældres ret til selvbestemmelse, medindflydelse og kontinuitet i livsforløbet

Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder ansøgninger, klager mv.

Kommuneqarfik Sermersooq søger aktuelt et medlem og mindst en suppleant. Alle medlemmer og suppleanter er på valg ved rådets næste ordinære valg i 2025.

Ældrerådet mødes 4-6 gange årligt enten fysisk eller ved telefon-/videokonference.

Der er både mulighed for at stille op som enkeltperson eller som repræsentant for en forening. Medlemskab af rådet er frivilligt og ulønnet.

Send din motiverede ansøgning til si@sermersooq.gl senest den 11. juli 2023.

Læs mere om ældrerådet her: https://sermersooq.gl/da/committee/aeldreraad/ – hvor du også kan finde vedtægter, referater m.v.