Handicap Politik

Borgermøde i Tasiilaq om den nye handicappolitik

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Den 24. maj 2023 afholdte Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked et borgermøde i Tasiilaq i forbindelse med fornyelse af handicappolitikken. Politikken skal sætte retningen for, hvad kommunen vil arbejde hen mod indenfor handicapområdet.

Grønland har tilsluttet sig FN’s handicapkonvention, der definerer målgruppen således:
Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre”.

På borgermødet gav deltagerne udtryk for deres perspektiver og erfaringer i samspillet mellem borgere med handicap og barrierer i samfundet. Der var fokus på de strukturelle udfordringer i Tasiilaq, herunder borgernes adgang til udredning, fritidstilbud, bolig, uddannelse og beskæftigelse.

Tak til alle, der deltog.