Folkeskolen

Temadag om forebyggelse af mobning

I forbindelse med implementeringen af den nye Nationale Strategi mod mobning, inviterede Forvaltningen for Børn og Skole alle skoleledere, klubledere, elevhjemsledere, MISI samt AKO ledere og FRO ledere til temadag om forebyggelse af mobning.

Forebyggelse af mobning er noget af det, som har Forvaltning for Børn og Skoles store opmærksomhed, da man fra kommunens side ønsker de bedste rammevilkår for elevernes trivsel.

”Det er vigtigt at forebyggelse af mobning bliver sat på dagsordenen, da det kan have store konsekvenser for børns trivsel og dermed også deres mulighed for at tage imod læring”, udtaler fagchef for skoleområdet, Riikki Grønvold.

Temadagen skal ses som startskuddet til at intensivere arbejdet med forebyggelse af mobning. For at forebygge og håndtere mobning, er der behov for en fælles forståelse af hvad mobning er. Formålet med temadagen var derfor, at få en mere nuanceret viden om mobning, samt have en fælles drøftelse af, hvilke konkrete tiltag der skal iværksættes for at arbejde aktivt med forebyggelse af mobning – både på forvaltningsniveau og ude i daginstitutioner, AKO’er, skoler, klubber og elevhjem. Forinden temadagen d. 9. marts har der desuden været afholdt arbejdsgruppemøder med repræsenter fra skoler, dagtilbudsområdet, MISI samt sundheds- og forebyggelseskonsulenter.

En indsats for forebyggelse af mobning trækker tråde til mange andre indsatsområder som bl.a. skoleværing, ensomhed og forældresamarbejde. Vi har et ønske om, at vi på tværs af alle områder arbejder med et fælles ’mobbesyn’ og dermed ’børnesyn’, og at alle har den nødvendige viden til at gribe arbejdet an på den rigtige måde. Der har været et enormt engagement blandt deltagerne i dag, og vi glæder os over den gode start på processen. Vi kan mærke at det er et emne, som vækker lyst til handling – både hos ledere, det børnenære personale og vores kommunalpolitikere, som også har meget opmærksomhed på emnet.”, udtaler Udviklingschefen for Forvaltningen for Børn og Skole, Jill Raarup-Hellesen.

Temadagen blev planlagt i samarbejde med Uddannelsesstyrelsen og mobbeforsker Helle Rabøl, som desuden holdte oplæg om Den Nationale Strategi mod mobning. Den Nationale strategi er baseret på den nyeste forskning samt undersøgelser om mobning blandt børn og unge i Grønland.

Der vil blive holdt tilsvarende temadag for dagtilbudsledere d. 4. maj 2023.

Billeder fra temadag: