Borger

Hjerterummet slår dørene op – Nyt værested for hjemløse og udsatte borgere

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunen og Gadeteamet er blevet bekendt med, at der er behov for et sted, hvor Gadeteamet kan møde borgeren i et uformelt miljø. Hensigten er, at borgeren har mulighed for at komme hen og få en udredning hos Gadeteamet. Samtidig skal værestedet danne rammen for en række sociale fællesaktiviteter.

Uummateqarfik eller Hjerterummet bliver en håndsrækning til de udsatte borgere og hjemløse, som har behov for hjælp til at komme igennem hverdagen. Værestedet vil have åben mellem klokken 09:00 – 14:00. Her bliver der mulighed for, at komme i kontakt med Gadeteamet. Derudover, stiller værestedet en række faciliteter til rådighed i form af et ordentligt bad, rent skiftetøj, en hårklipning og eventuel brug af nødherberget, hvis der er tale om hjemløse borgere, der opfylder kravene for brugen af herberget. ”Jeg ser det som en glædelig nyhed, at vi har fået etableret et værested for hjemløse og udsatte borgere. Der kan være svært at sætte sig ind i de menneskers situation, som lever på kanten af samfundet. I dagligdagen glemmer vi måske betydningen af, at have mulighed for at tage et bad eller gå til frisøren. Sagen er desværre den, at det ikke er alle, som har den mulighed, men det får de heldigvis nu, med etableringen af Uummateqarfik,”udtaler udvalgsformand for Velfærd og Arbejdsmarked, Inge Olsvig Brandt.

Hun fortsætter: ”Gadeteamet og de faciliteter vi stiller til rådighed, er med til at gøre en stor forskel for de borgere, som benytter sig af dem. Hvis vi vender det blinde øje til, risikerer vi bare, at lade dem køre ud på et sidespor. Gadeteamets arbejde gør en kæmpe forskel. Det er en sejr, hvis vi kan tilføre mening og håb i de borgeres hverdag. Med andre ord har vores indsats en præventiv effekt.”

I forbindelse med Gadeteamets tilstedeværelse på værestedet, vil der blive lavet handleplaner på borgeren, som får mulighed for at komme videre med støtte, vejledning, opbakning og opfølgning fra Gadeteamet, som er en del af en helhedsorienteret socialfaglig indsats for de hjemløse og socialt udsatte i Kommuneqarfik Sermersooq. Dertil kommer, at man fra kommunens side yderligere har vedtaget en aftale om et projekt med forsøgsboliger til hjemløse borgere i kommunen.