Borger

Beredskabet inviterede til workshop om fremtidens Beredskab

Den 17. april inviterede beredskabet en række interessenter til workshop. Workshoppen var en del af det indledende arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af en ny sektorplan for beredskabet.

Det primære formål med workshoppen var, at skabe et rum for vidensdeling mellem de forskellige interessenter. Blandt deltagerne var bl.a. repræsentanter fra Sikuki Harbor, Grønlands Politi, Arktisk Kommando, Mittarfeqarfiit, Polar Oil, Selvstyret samt Kommuneqarfik Sermersooq. Fra Beredskabet side, havde man fra start et ønske om, at trække på al den nødvendige viden man kunne få. 

”For os i Beredskabet er det vigtigt, at få indsigt i de forskellige myndigheders og virksomheders perspektiver, i forhold til udarbejdelsen af en ny sektorplan. Hvis vi skal skære det ind til benet, skal den nye sektorplan være med til at definere fremtidens Beredskab.”, udtaler beredskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Jes Damgaard Andersen.

Især samarbejdet mellem myndighederne var på dagsordenen – Herunder Beredskabet og politiet. Der blev bl.a. arbejdet med scenarier, i relation til myndighedernes samarbejde og koordinering i forbindelse med brandbekæmpelse. Kritisk infrastruktur fyldte naturligvis også en hel del, eftersom det er et emne, som spænder bredt og overlapper stort set samtlige inviterede deltagere. Med kritisk infrastruktur menes der, de dele, som trækker lange tråde dybt ind i samfundet, og som er af afgørende betydning på tværs af virksomheder, myndigheder og befolkningen.

Dermed fungerede workshoppen, som et af de første spadestik, der i fremtiden skal være med til at tænke Beredskabet ind i et større perspektiv og forberede det på fremtidens udfordringer. Alene på den baggrund var det nødvendigt med en bred vifte af deltagere, som samlet set, kunne bidrage med et højt informationsniveau.