Byggetilladelse og arealtildeling

Areal- og bygningsmyndigheden sender afgørelser via e-Boks

Forvaltning for Anlæg og Miljø varsler, at Areal- og bygningsmyndigheden fremadrettet vil overgå til at sende deres afgørelser ud via e-Boks. Almindelig kommunikation omkring sager forsætter som hidtil.

Den digitale kommunikation kan få betydning for større virksomheder og organisationer. Det skyldes, at e-Boks er tilknyttet de enkelte organisationers CVR-nummer. På den baggrund opfordrer kommunen til, at man er opmærksom på sin interne postfordeling i organisationen, så man er i stand til at finde sine afgørelser.

Fra kommunens side er man parat til at hjælpe, i det omfang det er muligt, at afgørelserne ender det rette sted i organisationen. Der gøres dog opmærksom på, at det er de enkelte virksomheder og organisationer, som har det fulde ansvar, når det drejer sig om den interne fordeling af afgørelser.

Kommuneqarfik Sermersooq har indført lignende digitaliserings løsninger i forbindelse med udstedelse af båd- og containertilladelser i forsøget på at forenkle og effektivisere arbejdsgangene. Forventningen er, at den digitale omstrukturering med afgørelser via e-Boks vil få samme positive konsekvenser for både borgere, virksomheder/organisationer og kommunen.

På den baggrund opfordrer kommunen til, at både borgere og virksomheder er opmærksomme på den digitale post, som de modtager fra det offentlige, og at man dermed jævnligt orienterer sig i sin e-Boks.