Borger

Tilladelser til båd- og containerpladser sendes fremover via e-Boks

Forvaltning for Anlæg og Miljø varsler, at de kommende tilladelser til båd- og containerpladser udelukkende sendes via e-Boks. Hvis man er fritaget fra digitalpost, vil man dog forsat få tilladelserne sendt med posten.

Det betyder, at de tildelte tilladelser til båd- og containerpladser ikke længere vil blive sendt fysisk med posten. Der vil være en række fordele, både for borgerne og kommunen, ved at sende tilladelserne digitalt via e-Boks.

Fordelene ved den digitale post skal bl.a. ses i lyset af, at man i højere grad er sikker på, at borgerne modtager tilladelserne rettidigt uanset, om adresseforholdene skulle have ændret sig. Dermed vil tilladelserne ikke risikere at gå tabt med posten.

Digitaliseringen forventes desuden at gøre de arbejdsgange, der er forbundet med båd- og containertilladelserne, mere effektive. I højsæsonen oplever forvaltningen flere hundrede ansøgninger på ganske kort tid, som det tager lang tid at besvare. Forvaltningen vil derfor fortsat opfordre til, at man godt kan søge bådplads udenfor højsæsonen selvom båden først placeres senere.

De laminerede identifikationsskilte, skal dog stadig påsættes på båden og bådstativet. Det vil fortsat være muligt, at afhente de laminerede identifikationsskilte i Borgerservice. Planen er dog, at kommunen på sigt vil udfase identifikationsskiltene, og erstatte dem med en ny digital løsning. I første omgang bliver det derfor udelukkende de tildelte båd- og containertilladelser, som sendes via e-Boks. Andre afgørelser fra Anlæg og Miljø sendes ad deres sædvanlige kanaler.