Borger

Opkvalificering af personale i kommunens dagtilbud og AKO’er

Ufaglært personale fra dagtilbud og AKO’er i Nuuk startede på et opkvalificeringskursus i uge 10. Kurset er en del af Dagtilbudsmedarbejderuddannelsen finansieret af Kommuneqarfik Sermersooq og oprettet i samarbejde med det Socialpædagogisk Seminarium. Uddannelsen er en del af en større indsats for at højne fagligheden hos de ansatte og skabe bedre arbejdsmiljø i kommunens dagtilbud.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder løbende med at øge fagligheden og forbedre tilbuddene i kommunens daginstitutioner. Derfor er 25 dygtige medarbejdere udvalgt fra Nuuks daginstitutioner og AKO’er til at gennemføre et opkvalificeringsforløb for ufaglærte. Det første modul ud af i alt fem moduler foregik fra den 6. til den 10. marts i Nuuk.

Kommuneqarfik Sermersooq har for nyligt offentliggjort en sektorplan for dagtilbudsområdet 2022-2030. Et af mange tiltag i sektorplanen er en omfattende opkvalificering af det ufaglærte personale i dagtilbuddene. Med udgangspunkt heri har politikerne i Kommuneqarfik Sermersooq godkendt, og afsat midler til, et kursus for det ufaglærte personale. Forvaltning for Børn og Skole har i samarbejde med Socialpædagogisk Seminarium lavet en aftale om oprettelsen af Dagtilbudsmedhjælperuddannelsen i Nuuk, som er den første af slagsen.

Dagtilbudsmedhjælperuddannelsen tilbydes normalt kun i Ilulissat eller som bygdeuddannelse én gang om året i byer og bygder uden for Nuuk. Det er første gang, at det er lykkes at få uddannelsen til Nuuk og et fyldt hold bekræfter forvaltningen i, at der er et stort behov og en stærk interesse for netop denne decentrale uddannelse. Deltidsuddannelsen giver nemlig mulighed for, at man kan uddanne sig og fortsat være tilknyttet sin arbejdsplads.

”Uddannelse og opkvalificering er et af vores klare fokusområder. Derfor er det glædeligt, at vi kan tilbyde kurser for ufaglærte i samarbejde med Socialpædagogisk Seminarium. Medarbejderne får flere værktøjer i deres hverdag, som i sidste ende vil højne fagligheden i daginstitutionerne og komme både børn og voksne til gode”, siger Direktør Lone Nukaaraq Møller fra Forvaltningen for Børn og Skole.

Givende dage
En af de 25 deltagere i opkvalificeringsforløbet er Nuka Lene Sakariassen. Hun har arbejdet på børneområdet i seks år, og arbejder i dag i den integrerede daginstitution Uiloq. Da hun blevet spurgt af sin leder, om hun ville med på kurset, takkede hun glædeligt ja:

”Jeg sagde ja, fordi jeg troede på, at jeg ville få noget ud af det, og det var helt rigtigt. Vi har allerede lært meget, som vi kan bruge i hverdagen. For eksempel forskellige lege og andre aktiviteter, baseret på børnenes udviklingsfaser. Jeg glæder mig allerede til de næste moduler”, sagde Nuka Lene Sakariassen.

Nuka Lene Sakariassen – fra integrerede daginstitution Uiloq

De 25 udvalgte medarbejdere, der er med på kurset, er udpeget af lederne i institutionerne, og blev i uge 10 undervist af Emilie Siegstad fra Socialpædagogisk Seminarium. Opkvalificeringen af medarbejderne vil foregå løbende i fem moduler, hvor det sidste modul vil foregå på den anden side af sommeren i september.

”De 25 medarbejdere vil have bedre faglighed efter opkvalificeringsforløbet. De fem moduler, som de skal gennemgå, vil give medarbejderne det fundament, der skal sikre øget faglighed og bedre arbejdsmiljø i kommunens daginstitutioner”, sagde Emilie Siegstad fra Socialpædagogisk Seminarium.

De 25 deltagere vil efter de fem moduler få bevis for deres nye færdigheder. Hvis de vælger at tage det valgfrie opfølgende 6. modul, så får de et bevis på uddannelsen som dagtilbudsmedarbejder.