Bolig Borger Politik

Undersøgelse af huslejer i Sermersooq er på vej

På opfordring af borgmester Avaaraq Olsen drøftede kommunalbestyrelsen muligheden for en uvildig undersøgelse af al huslejefastsættelse i kommunen og Iserits lejeboliger. Nu er undersøgelsen på vej.

Borgmesterens opfordring kom efter en sag, der for nyligt afslørede fejl med huslejefastsættelsen i to forskellige tilfælde. ”Borgerne i vores kommune skal ikke betale mere i husleje end de bør. Baseret på at de to eksisterende sager, mener jeg at det er på sin plads, at vi undersøger om hvorvidt alle huslejer er korrekte”, siger Avaaraq Olsen.

I opfordringen til kommunalbestyrelsen skrev Avaaraq Olsen: ”Som følge af en sag med 2 boligblokke, hvor huslejen er beregnet forkert, indsender jeg et forslag til kommunalbestyrelsen om at igangsætte en uvildig undersøgelse af al huslejefastsættelse i Iserit og kommunen.”

Siden Avaaraq Olsen trådte til som borgmester, har hun igangsat et større oprydningsarbejde, med fokus på de områder hvor der løbende er blevet fundet fejl, herunder boligområdet: ”På flere områder har de seneste års store sager tæret på borgernes tillid til kommunen. Det er vigtigt for mig, at vi får genopbygget den tillid. Jeg vil gerne arbejde for at genopbygge tilliden, og så er tiltag som det her nødvendigt.”

En enig kommunalbestyrelse drøftede og vedtog den 13. februar forslaget om at gå videre med den uvildige undersøgelse.