Kurser og jobtræning Uddannelse

Søfartsstyrelsen godkender maritim uddannelse i Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Ved overgangen til 2023 blev beredskabet i Kommuneqarfik Sermersooq godkendt af den Danske Søfartsstyrelse til at stå for STCW-uddannelsen, som udbydes af Grønlands Maritime Center.

STCW-uddannelsen er en uddannelse i brandslukning til søs. Den lever op til Søfartsstyrelsens krav til søsikkerhed. Uddannelsen henvender sig til søfarende, som gør tjeneste ombord på skibe, hvor de varetager driftsmæssige opgaver. Med andre ord er uddannelsen med til at understøtte den nødvendige sikkerhed, som er påkrævet den maritime sektor. Når ulykken indtræffer, handler det om at være forberedt, så man er i stand til at yde den optimale indsats, når det i yderste konsekvens vægter mellem liv og død.

Der er store fordele ved at uddannelsen udbydes i Nuuk

Inden uddannelsen blev udbudt i Nuuk, var det for mange lokale nødvendigt at rejse til Danmark for at gennemføre STCW-uddannelsen. Jes Damgaard Andersen, Beredskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq udtaler: ”Ved at udbyde STCW-uddannelsen i Grønland, vil det uden tvivl gavne den maritime sektor i landet. De penge som før blev brugt på at rejse til Danmark for at gennemføre uddannelsen, bliver nu i Grønland.”

De mange fordele har dog været længe under vejs. Jes Damgaard Andersen uddyber: ”Godkendelsesprocessen har stået på i de seneste halvandet til to år, men jeg er sikker på, at det har været ventetiden værd. Jeg er helt sikker på, at omkostningerne i forbindelse med uddannelsen i fremtiden vil være langt lavere end tidligere. Især fiskerierhvervet, må vi forvente, vil få stor gavn af den nye uddannelse.”

Danske Rederier er positive over de nye STCW-uddannelsesmuligheder 

Kommuneqarfik Sermersooq har været i kontakt med Danske Rederier angående de nye uddannelsesmuligheder. Danske Rederier, som både fungerer som brancheorganisation og arbejdsgiverorganisation i rigsfællesskabet, har følgende kommentar: ”Danske Rederier er glade for, at der nu er endnu flere muligheder for at uddanne sig indenfor det maritime område i Nuuk. Der er generelt stor efterspørgsel fra rederierne på søfarende, hvorfor det giver god mening at udbyde STCW-uddannelser, der hvor der er elevgrundlag til dette. De maritime uddannelser har en lang tradition for at give en solid dannelse i det maritime erhverv, og Danske Rederier er selvfølgelig stolte af, at dette nu også er en mulighed i Nuuk.”, hedder det i et brev fra Danske Rederier til Beredskabet i Kommuneqarfik Sermersooq.