Borger

Kommunalbestyrelsesmødet er udsat til mandag

Dagens kommunalbestyrelsesmøde er udsat til mandag d. 13 februar kl. 09.00 pga. akutsituation i Rådhuset.