Borger

Samarbejde og helhedsløsninger i Tasiilaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalt ansatte i Tasiilaq har været på første kursus i tværfaglig kompetenceudvikling, der på sigt skal øge samarbejdet i byen, og skabe fleksible helhedsløsninger på daglige problemer og udfordringer i borgernes liv.

Kommunalt ansatte i Tasiilaq har været gennem et instruktørforløb, der skal klæde dem fagligt på til at træne andre kolleger og fagfolk i at finde helhedsløsninger for børn og forældre i byen. Det tværfaglige startseminar i Tasiilaq havde deltagere fra mange grene i kommunen, lige fra børnehaveledere til medarbejdere i administrationen.

”Formålet er at skabe en fælles indsats for forældre og børn, ved at danne et stærkt hold af professionelle, der kan udbrede viden om tilknytning og læring i hele byen”, forklarer Martha Abelsen, direktør for Forvaltning for Børn og Familie.

I de næste seks måneder skal deltagerne samarbejde om at træne grupper af kolleger i kvalitetsomsorg og læring, med målet at de skarpe faggrænser nedbrydes til fordel for en samlet indsats for børn og forældre i Tasiilaq.

”Efter endt uddannelse kan dette team, i samarbejde med borgerne, udvikle let tilgængelige og fleksible helhedsløsninger på daglige problemer og udfordringer i borgernes liv, og de specifikke emner i uddannelsen er valgt ud fra lokale deltageres ønsker”, siger Martha Abelsen.

Uddannelsen i tværfaglig kompetenceudvikling i Tasiilaq er igangsat som et samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltninger for Børn og Skole, Velfærd og Arbejdsmarked og Børn og Familie, samt Fairstart Fonden.

Fairstart Fondens formål er at omsætte forskning til praktisk kvalitetsomsorg i hverdagen, og støtte opbygningen af lokal kompetence i arbejdet med børn og unge, og har siden 2012 har uddannet instruktører over hele verden.