Folkeskolen Uddannelse

Medarbejdere fra USK og ASK mødes for at planlægge fælles aktiviteter for eleverne

Medarbejdere fra Atuarfik Ukaliusaq, Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Illu og Narsarmiutaq har været i gang med at forberede fusioneringen af deres arbejdspladser. Den 14. januar 2023 blev der igen afholdt en fusionsdag, hvor temaet var ”elevfusion”.

Når skolen efter planen står klar til brug i 2024, vil eleverne kunne boltre sig i moderne og trygge rammer i Nuuks bymidte. Det pædagogiske fundament skal dog være på plads inden da, og derfor har Forvaltningen for Børn og Skole arrangeret fusionsdage for medarbejderne fra skolerne ASK og USK samt skolefritidsordningerne Illu og Narsarmiutaq.

Elevernes trivsel prioriteres højt

Den seneste fusionsdag blev afholdt på Hotel Hans Egede den 14. januar, hvor temaet netop var elevfusion. Fusionsdagen bestod bl.a. af planlægningen af sammenlægningen af eleverne, så eleverne får mulighed for at lære hinanden at kende, inden de begynder i den nye skole. Især elevernes trivsel fyldte på programmet:

”Der var et stort engagement blandt deltagerne, som bl.a. drøftede, hvordan man med udgangspunkt i værdier som rummelighed, fællesskab og anerkendelse kunne lægge planer for fællesaktiviteter for eleverne. Desuden drøftede de muligheden for fælles emneuger, fælles lejrskoler, pennevensordninger og andre arrangementer på tværs af klassetrin og årgange”, siger Udviklingschefen for Forvaltningen for Børn og Skole, Jill Raarup Hellesen.

Hun fortsætter: ”Hvis den nye skoles skal leve op til dens potentiale, er det afgørende, at vi allerede fra start tænker eleverne ind i processen. Derfor bliver det første skridt at opbygge et fællesskab på tværs af eleverne og ikke mindst medarbejderne.”

Rådgivnings- og specialklasselærerne i specialområdet brugte bl.a. dagen med gruppearbejde med deltagelse fra skoleforvaltningen. Her blev der taget det første skridt i planlægningen af specialområdet, som kræver en anden proces og opmærksomhed, da der i et andet omfang skal tages højde for elevernes behov.

Den nye skole skal danne ramme for en nystænkning af undervisningen og styrke arbejdsglæden

De moderne faciliteter på den kommende skole giver rig mulighed for at undervise på nye måder, og det skal udnyttes. Derfor har man udvekslet idéer og erfaringer, der skal styrke både planlægningen og samarbejdet:

”Vi mener, at det går rigtig godt, og vi er taknemmelige for, at medarbejdere fra fire forskellige arbejdspladser viser et så stort engagement. Det har især været særdeles positivt at se, hvor godt medarbejderne tager imod hinanden som kommende kollegaer, og gør en indsats at lære hinanden at kende. Det er tydeligt at se, at de udviser stor respekt for hinanden.” Udtaler Fagchef for skoleområdet Riikki Grønvold.

De næste fusionsdage er planlagt til at blive afholdt henholdsvis den 7. marts og 2. maj.