Borger

Hvad er Nuup Saavas fremtid?

Nuup Saava, også kendt som Kolonihavnen, skal i de kommende år udvikles, men hvilken retning skal udviklingen tage? Det spørgsmål stiller Kommuneqarfik sine borgere, og alle er velkomne til at give deres bud, og blive en del af løsningen. 

”Nuup Saava rummer store dele af vores historie, er et yndet mål for Nuuks stadig flere turister, og bruges dagligt af mange lokale. Det er et sted, hvor der ofte er liv, og som danner ramme om mange begivenheder i årets løb. Det er ’Vores Nuup Saava’, et område alle borgere skal kunne nyde at bruge”, fortæller Plan- og myndighedschef, Runa Sværd.

Kommuneqarfik Sermersooq vil gerne vide, hvordan Nuup Saava kan udvikles og forbedres, så endnu flere borgere kan få glæde af at benytte og opholde sig i området, og samtidig passe bedst muligt på områdets identitet og historie. Der er tidligere blevet rejst spørgsmål om området eventuelt skulle gøres helt bilfrit, og der har været flere forslag til udvikling af den tomme plads ved Spækhusnæs.

https://kommuneqarfiga.sermersooq.gl/da-DK/projects/vores-nuupsaava-1

Runa Sværd uddyber: ”Vi har erfaret, at Nuup Saava betyder noget helt særligt for byens borgere.  Derfor ser vi det som et aktiv, at inddrage borgere og interessenter i udviklingen af området. Både fordi vi opnår gennemsigtighed med kommunens proces, men især også så vi kan skabe noget sammen med borgerne, for borgerne. Vi ser frem til at høre befolknings meninger og ideer, og håber selvfølgelig, at mange har lyst til at deltage.” 

Bidrag med dine ideer
I samarbejde med konsulentfirmaet Inuva tilrettelægger Kommuneqarfik Sermersooqs Forvaltning for Anlæg og Miljø derfor en borgerinddragelsesproces. Det eksterne konsulentfirma har både erfaring med borgerinddragelse og workshops, samt sikrer kommunens neutralitet i processen, der strækker sig fra februar til og med april. Her har borgere i alle aldre mulighed for at deltage i workshops, komme med idéer online samt besvare et kort spørgeskema.

Alt sammen så administrationen og kommunalbestyrelsen kan blive klogere på borgernes forhold til Nuup Saava, og hvilke drømme og visioner der er for området.

På Kommuneqarfiga kan du læse mere om processen, få mere information om de planlagte workshops, hjælpe kommunen ved at besvare det korte spørgeskema samt deltage i debatten.