Politik

Gratis kørsel til aktivitetscenter for flere ældre

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Flere ældre har nu muligheden for at blive visiteret til kørsel til og fra aktivitetscentre.

Det er ikke længere kun ældre med permanent funktionsnedsættelse, som er berettiget til gratis kørsel til et aktivitetscenter i Nuuk. Nu gælder den gratis kørsel også for den del af de ældre, som er visiteret til et aktivitetscenter og blot er midlertidig gangbesværet.

”Jeg er glad for, at vi nu kan yde den service til en gruppe ældre, som har et stort behov. Selvfølgelig skal man ikke droppe aktiviteter og socialt samvær, fordi man i en periode er dårligt gående”, siger Formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Inge Olsvig Brandt. 

Med den nye ændring vil der ikke længere være handicapbusser, hvor nogle af de ældre betaler og nogle andre ikke betaler. På den måde øges serviceniveauet for de ældre og letter samtidig den administrative opgave.