Borger Business

Faktura sendes fremover kun til din e-Boks

I løbet af februar 2023 overgår Kommuneqarfik Sermersooq til udelukkende at sende faktura og betalingspåmindelser, mv. digitalt. Det betyder, at du ikke længere vil modtage fysiske regninger eller faktura fra kommunen.

Alle borgere i Grønland, 15 år og derover, har i over to år haft pligt til at modtage Offentlig Digital Post. Det betyder, at du som borger i Kommuneqarfik Sermersooq skal have MitID, og have oprettet dig selv som bruger af den digitale postkasse e-Boks.

Ligesom mange andre offentlige instanser overgår Kommuneqarfik Sermersooq derfor til udelukkende at sende faktura digitalt, direkte til din e-Boks.

Den digitale postkasse e-Boks skal bruges på samme måde som din normale postkasse, og du har pligt til at tjekke den med jævne mellemrum.

I fremtiden vil du derfor ikke modtage faktura i din fysiske postkasse. De havner i din e-Boks i stedet. Dette gælder alle faktura og betalingspåmindelser mv. som kommunen sender ud til borgere og virksomheder, lige fra regninger i forbindelse med daginstitutioner og børnepenge, til faktura for leje af kommunens lokaler.

Hjælp og vejledning
Du kan læse mere om e-Boks og Offentlig Digital Post på sullissivik.gl

Her kan du blandt andet se vejledninger i hvordan man bruger e-Boks, læse mere om hvem der kan blive fritaget for offentlig digital post, og dine forpligtelser som borger. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende digital post kan du kontakte digitalpost@nanoq.gl

Hvis du har brug for hjælp til at anskaffe MitID eller oprette en e-Boks konto, kan du kontakte dit lokale kommunale Borgerservice eller filialkontor.