Borger

DMI varsler mulighed for orkan i Nuuk, Paamiut og bygder tirsdag

DMI varsler orkan tirsdag den 28. februar, med vindstød op til 35-45 m/s i Paamiut, Nuuk og Maniitsoq.

Skoler og daginstitutioner i Nuuk og Paamiut holder åbent. Det anbefales dog at holde børnene hjemme, hvis det er muligt. Forældre bedes selv vurdere, om deres børn kan komme forsvarligt til og fra stederne, specielt i forbindelse med mulig aflysning af busser, mm. I tilfælde af at institutionerne mod forventning lukker under stormen, vil ingen børn blive sendt ud i det dårlige vejr, trods lukningen.

De kommunale kontorer og serviceskænker forventes også at holde åbent under stormen, i det omfang medarbejderne kan komme på arbejde. I Qeqetarsuatsiaat holder kommunekontoret lukket.  

Da frit flyvende genstande kan være til fare for personer og ejendomme, beder politiet virksomheder i området om at sørge for sikkerheden på og omkring byggepladser.

Borgere i Paamiut og Nuuk bedes ligeledes sørge for at sikre deres ejendele, og bådejere skal sørge for at fortøje deres både ordentligt.