Borger

Ny afdeling skal sikre at regler bliver overholdt

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I fremtiden skal en særlig afdeling i Kommuneqarfik Sermersooq sikre, at der ikke opstår brud på regler i kommunen.

Kvalitetsafdelingen, som den nye afdeling skal hedde, skal bestå af 3-4 medarbejdere og referere direkte til kommunaldirektøren.

Det er koalitionspartierne i kommunalbestyrelsen, Naleraq og IA, der har taget initiativ til forslaget om den nye afdeling, der vil blive fremlagt for økonomiudvalget på årets første møde.

”I koalitionen har vi besluttet os for, at 2023 bliver evalueringens år. Som et naturligt følge af det vil vi etablere en kvalitetsafdeling, som skal sikre, at vores services og forvaltning overholder alle love, bekendtgørelser og retningslinjer som løbende ændres og ajourføres. Sådan sikrer vi, at vi altid yder en tidssvarende service for borgerne”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen.   

Med næsten 2.300 medarbejdere, fem forvaltninger og mange lovbestemte ydelser mener borgmesteren, at der er et stort behov for en afdeling, der hjælper hele organisationen med at holde styr på reglerne, samtidig med at den holder politikerne orienteret om oprydningsarbejdet i kommunen.

”Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke ønsker at skabe en fejlfindingskultur. Jeg ønsker at gøre vores forvaltning og vores service bedre. Kvalitetsafdelingen skal yde faglig bistand til de enkelte forvaltninger, og sørge for at der bliver oprettet interne kvalitetsstyringssystemer, der sikrer, at vores service lever op til de politisk besluttede kvalitetsstandarter og lovgivning. I de seneste år er der begået for mange dumme fejl, og svækket kommunes muligheder for at arbejde for borgerne ”, siger Avaaraq Olsen.

Den nye kvalitetsafdeling skal hvert kvartal informere kommunalbestyrelsen om dens fremskridt og status for regeloverholdelse i kommunen.