Borger

Giv snerydningen de bedste betingelser – parkér lovligt!

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Snerydning er en altafgørende opgave, der SKAL kunne udføres. Kommunen oplever desværre, at der er en den køretøjer, der holder i en kørebane eller på fortovet.

Der må ikke parkeres på sådan måde, at der opstår fare eller unødig ulempe for færdslen eller den offentlige snerydning.

UIovlige parkeringer skaber især problemer i boligområder, hvor der kun er to kørebaner, for så kan snerydningsploven ikke køre forbi det parkerede køretøj.

Vi skal anmode bilister om at tage hensyn, så områderne kan sneryddes, således at der er adgang for livsvigtige køretøjer såsom brandbiler, ambulancer og politiet.