Borger

Bruger dit barn ikke sin AKO – så giv den videre til et andet barn

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

AKO er et populært og billigt tilbud, men netop det, at det er billigt, betyder, at mange forældre beholder pladsen, selv efter deres børn er holdt op med at komme der. Det er et problem, for i de næste par måneder er der nemlig mange børn, der gerne vil have pladsen der ikke bliver brugt.

I Nuuk begynder indkøringen af kommende 1. klasses børn i AKO fra starten af 2023. Børnene indkøres i samme tempo, som der bliver ledige pladser i AKO’erne. Det giver de kommende 1. klasses elever en rolig indførsel i AKO, før de skal starte i skole. Det er derfor vigtigt, at de 3. klasses elever, som ikke bruger deres plads i AKO, bliver udmeldt så pladsen kan bruges af andre.

Den tidlige indkørsel har også en positiv bivirkning. Når et barn starter i AKO, betyder det, at der bliver en ledig plads i børnehaven, og hver gang et barn flytter fra vuggestuen til børnehaven bliver den en ledig plads i vuggestuen.

Forvaltning for Børn og Skole undersøger muligheden for at etablere flere pladser i AKO, således at alle børn i 1- 3. klasse har mulighed for at gå i AKO, på den skole de er tilknyttet.

Bruger dit barn ikke sin plads, kan du melde barnet ud via Sullissivik.