Borger

Sermersooq får kritik

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I efteråret 2019 fik materialegården i Nuuk en ny gummiged, om lige siden har været brugt til at holde Nuuks veje fri for sne. Nyprisen på maskinen var 1,2 millioner, men i stedet for at købe den kontant, valgte forvaltningen at leje den for 20.338 kroner om måneden i en minimumsperiode på to år. Kommunen kan til enhver tid købe Gummigeden og få lejeudgifterne modregnet i salgsprisen.

Den lejeaftale har sammen med ni andre lejeaftaler på entreprenørmaskiner, 10 lejeaftaler på printere og fire lejekontrakter på erhvervslokaler, ført til at Departementet for Finanser har udtalt kritik af Kommuneqarfik Sermersooq, og har overdraget sagen til Tilsynsrådet. Baggrunden for kritikken er, at der i 2018 blev vedtaget en ny Budgetlov, som kræver at kommunerne skal have godkendt alle lejeaftaler af Naalakkersuisut, før de indgås.

”Budgetloven giver mulighed for, at Departementet for Finanser kan udarbejde en bekendtgørelse, der fastsætter en bagatelgrænse, så det vil jeg opfordre til sker hurtigst muligt. Departementet har også givet udtryk for, at der indforstået var en bagatelgrænse. I dag er loven nemlig så restriktiv, at vi ikke lovligt kan leje et konferencelokale eller en bil i en enkelt dag.  Det er korrekt, at vi har overtrådt reglerne, men som lovgivningen er, undrer det mig, at Departementet reagerer så voldsomt”, siger kommunaldirektor Ole Jakobsen.

De lejekontrakter som Departementet for Finanser kritiserer, er alle indgået på midler til almindelig drift.

”Det er aftaler der er indgået i de enkelte forvaltninger, og de er økonomisk fornuftige for kommunen, men selvfølgelig skal vi som offentlig myndighed overholde gældende lovgivning. Så fremadrettet vil vi sende det til godkendelse, hver gang”, siger Ole Jakobsen.

Kritikken fra Departementet for Finanser for bliver forelagt for Udvalg for Økonomi og Erhverv, på mødet den 15. december.