Borger

Regulering af pensioner forsinket

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Modtagere af alderspension og førtidspension i Kommuneqarfik Sermersooq, får ikke den sædvanlige stigning i deres pension i januar.

Årsagen er at det cirkulære som kommune skulle bruge til at fortage reguleringen først er blevet udsendt til kommunerne fra Departementet for Sociale Anliggender efter at pensionerne er blevet sat til udbetaling.

De pensionister der får for få penge udbetalt den 1. januar vil få de penge de har til gode ved næste udbetaling.