Business Politik

Leje- og leasingsagen: Nye regler præsenteret for udvalg

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I dag, mandag den 12. december, holdte Udvalg for Økonomi og Erhverv i Kommuneqarfik Sermersooq et ekstraordinært møde, med ét punkt på dagsordenen: Den kritik kommunen har modtaget fra Departement for Finanser.

Kommuneqarfik Sermersooq fik i sidste uge en kraftig kritik for, i modstrid med Budget- og Regnskabsloven, at have indgået en række lejekontrakter på blandt andet entreprenørmaskiner, printere, og lokaler, uden på forhånd at have fået kontrakterne godkendt af Selvstyret.

”Det er en sag vi tager meget alvorligt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Kommuneqarfik Sermersooq altid ønsker at arbejde inden for lovens rammer. Hvorvidt det skal have konsekvenser for kommunalbestyrelsesmedlemmer, er ikke noget vi beslutter, og vi afventer yderligere information fra Departementet for Finanser på det punkt”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen.

Samtidig fik udvalget fremlagt administrationens plan, der skal sikre, at alle leje- og leasingaftaler i fremtiden bliver gennemgået.

For at undgå at der opstår lignende sager i fremtiden, har direktionen besluttet, at alle lejeaftaler uden undtagelser i fremtiden skal sendes til kommunens Afdeling for Analyse og Strategisk planlægning, som vil foranledige vurdering af ansøgningerne og efterfølgende sende dem videre til godkendelse i Departement for Finanser.

”Det bliver et større administrativt arbejde, men hvis det er det der skal til for at overholde loven, så er det sådan vi er nødt til at gøre det”, siger Avaaraq Olsen.