Borger

Borgmester: Ny finansiering – ikke nye udgifter

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooqs netop bevilligede lån er blevet fremstillet af Siumut i både Kommunalbestyrelsen og Naalakkersuisut som resultatet af uansvarlige politiske beslutning og dårlig kommunal drift, men det er ikke tilfældet.

Kommuneqarfik Sermersooq har valgt at optage lånet, fordi det var den billigste måde at finansiere helt nødvendige investeringer, som en samlet kommunalbestyrelse har ønsket. Det slår borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen fast.

”Pengene er gået til at bygge skole og daginstitutioner. Hvis nogen mener, at det er uansvarlige prestigeprojekter, vil jeg invitere dem til at besøge vores nuværende skoler, og fortælle mig om de er gode og tidssvarende. Man kan også spørge de forældre, hvis børn står på venteliste til en daginstitutionsplads, om det er nødvendigt at bygge flere daginstitutioner”, siger borgmesteren.

Den oprindelige plan var, at byggerierne skulle lånefinansieres igennem Sermersooqs daværende byudviklingsselskab NCD – Nuuk City Development. En samlet kommunalbestyrelse støttede op omkring at oprette selskabet, og give det opgaverne med at bygge skoler og daginstitutioner. Så sent som i april 2021 godkendte et samlet Udvalg for Økonomi og Erhverv, at NCD skulle optage et lån på 1,3 milliarder for at betale for byggerierne.

Siumut var dengang enige i, at det var nødvendigt at låne pengene, for at forbedre forholdende for børnene i Nuuk. Efterfølgende har beregninger vist, at kommunen kan låne pengene billigere selv, og Kommuneqarfik Sermersooq bad derfor Naalakkersuisut om lov til selv at optage lånet.

”Det er ikke tale om nye udgifter. Det er det samme beløb, som vi samlet allerede har besluttet at låne gennem NCD, og vi har allerede afsat penge til at betale lånet tilbage. Der er altså ikke talte om en ny udgift. Det er den samme investering, som en samlet kommunalbestyrelse indtil for få måneder siden bakkede op om. Forskellen er, at med denne finansieringsmodel bliver lånet billigere”, siger Avaaraq Olsen.

”Nuuk oplever en stor befolkningsvækst, og det betyder, at vi har brug for skoler og daginstitutioner nu. Børnene kan ikke vente i 20 år, mens vi sparer penge op til byggeriet. Derfor var det nødvendigt at lånefinansiere byggerierne, da en samlet kommunalbestyrelse besluttede at sætte dem i gang, og det er stadig nødvendigt i dag”, afslutter Avaaraq Olsen.