Borger

Undgå unødvendig kørsel om aften og nat ved området ved Nuuk Lufthavn

I de næste tre måneder vil det frarådes at køre om aften og nat ved en vejstrækning ved Nuuk lufthavn, da der fragtes tunge læs på strækningen i perioden.

Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af den nye lufthavn er nået til en fase, hvor der de næste tre måneder vil blive transporteret stenmateriale på vejstrækningen foran Air Greenland og videre nord forbi den eksisterende lufthavnsterminal.

Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi derfor bilister og andre passe på og undgå ikke nødvendig kørsel på strækningen i tidsrummet efter de sidste flyafgange/ankomster om aftenen fra kl. ca. 19.00 og frem til før første flyver om morgenen. Hele søndage vil også blive taget i brug.

Vejen kan bruges, og vil ikke blive spærret, men der vil være skiltning om at undgå unødvendig/uvedkommende færdsel kort inden Air Greenlands parkeringsplads som vist med rød streg på billedet.

Tiltaget er igangsat for at minimere risikoen for sammenstød mellem anlægskøretøjerne og øvrige køretøjer, men afspærringen kan passeres af beredskab, lufthavnspersonale og andre kørende med arbejdsmæssige formål.