Borger Folkeskolen

Ung-til-ung seksualundervisning i Tasiilaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Anatomi, menstruation, prævention og seksuelt overførte sygdomme var i fokus, da Ungdomskulturhuset i Tasiilaq Igdlo for anden gang holdte kursus for ung-til-ung seksualundervisere.

Formålet med ung-til-ung seksualundervisningen er at give lokale unge de nødvendige værktøjer, så de selv kan sprede viden om emnet, og holde kurser for andre unge. Kursisterne var en gruppe på 20 unge fra Igdlos egen frivilliggruppe, samt elever fra Majoriaq og unge fra Siu Tsiu.

”Håbet og ideen bag kurset er, at de unge undervisere på denne måde bliver rollemodeller for andre unge i byen, og at det bliver en naturlig del af ungdomskulturen i Tasiilaq at vide noget om sig selv og sin krop, og om hvordan man passer på sig selv og hinanden, og at kunne tale med hinanden om det,” fortæller Pernille Thorup fra ’Vi samarbejder i Tasiilaq’, der sammen med Igdlo har arrangeret kurset.

Første kursus blev holdt i foråret 2021, hvor indholdet i undervisningen var anatomi, pubertet, seksualitet, grænser, selvtillid og selvværd.

Kursusholderne på dette kursus var for anden gang sygeplejerske Sara Pais og læge Morten Ruge, der begge har mange års erfaring indenfor netop ung-til-ung seksualundervisning, der denne gang fokuserede på anatomi, menstruation, prævention og seksuelt overførte sygdomme. Samtidig var et af målene at lære de unge at formidle sin viden til andre unge.

”De unge har aktivt spurgt ind, talt sammen i grupper, fortalt og forklaret det lærte for hinanden, og øvet sig i at stå foran en gruppe og tale om lidt svære ting. De er blevet til et rigtigt hold, og har grinet og leget sig igennem ice-breakers og relevante lege til indlæring af stoffet, og har i det hele taget oplevet, hvad det betyder at være en gruppe som tager et fælles ansvar, ” fortæller Pernille Thorup.

Ud over selve kurset, startede kursisterne også en forening for byens ung-til-ung undervisere, der fik navnet Isaqqii. Det er navnet på en sommerfugl, der tager sig god tid i sin puppe til at modnes, før den kravler ud som sommerfugl. Der blev ligeledes designet et logo til foreningen. Alle deltagerne fik et diplom på deres deltagelse i kurset. Derudover fik alle udleveret en jakke hvor der står Isaqqii, og hvor gruppens logo ligeledes er syet på.

Kurset blev afsluttet med en tale fra underviserne, der både var stolte og rørte over deltagernes engagement, nysgerrighed og mod til at tage opgaven på sig. Kursisterne skal efterfølgende ud i grupper på skolen i byen, og undervise 7.-10. klasserne om det de har lært på kurset.