Borger

Budgetaftale med stabilitet og vækst  

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Koalitionspartierne i Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse, IA og Naleraq; har indgået budgetforlig for 2023. Skatten forbliver uændret og der er flere penge til børn og ældre.

Velfærden og servicen skal styrkes, samtidigt med at der skal være plads til vækst og udvikling i Kommuneqarfik Sermersooq. Det er målsætningen med det budget, som koalitionspartierne i Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq netop har underskrevet.

I det kommende år ønsker forligspartierne et stærkt fokus på at styrke servicen på kommunens kerneområder; børnepasning, folkeskole og ældrepleje. I budgettet er der afsat fire millioner kroner til en ekstra indsats for ældre og demente, og fire millioner kroner ekstra til at styrke hjælpen til udsatte børn.

Der skal bruges flere ressourcer på at ansætte uddannede pædagoger og lærere, og der er sat penge af til at opkvalificere ufaglært personale i dagtilbud. Desuden er der afsat seks millioner kroner til en flyverpædagog-ordning, der skal sikre et bedre pædagogisk indhold i kommunens daginstitutioner.

I budgettet er der afsat seks millioner kroner til at gøre busbilletter gratis for børn og pensionister, og der er afsat syv millioner kroner til at øge tilskuddet til kommunens foreninger

I de seneste år har Kommuneqarfik Sermersooq foretaget en lang række store anlægsinvesteringer. Forligspartierne ønsker fortsat at skabe bedre faciliteter til kommunens borgere, samtidig med at den økonomiske vækst i samfundet opretholdes.  Anlægsniveauet i kommunen er derfor fortsat højt. Projektet med at færdiggøre skole, daginstitution og AKO i Nuuk bymidte forsætter. Samtidig er der afsat penge til at bygge boliger i Paamiut og Tasiilaq. Byggeriet af en ny modtagestation i Paamiut sættes i gang, og i Tasiilaq begynder forundersøgelserne til et nyt plejehjem.

Ittoqqortoormiit får nye betonveje og en forundersøgelse til at nyt ældrekollektiv.  

I Nuuk begynder forundersøgelserne af tunnelen til Siorasiorfik og en udvidelse af tunnelen mellem Nuuk og Nuussuaq. De to forundersøgelser skulle eller først være fortaget i 2027. Der er også sat penge af til at forbedre trafiksituationen mellem Nuuk og Qinngorput og til forundersøgelsen af et nyt hjemløsecenter.

Forligspartierne ønsker stadig at skaffe flere boliger til borgerne, og derfor er der i 2023 afsat 115 millioner kroner til privat boligbyggeri.

Forligspartierne har også aftalt, at der skal gøres en indsats for at sikre, at Nuuk bliver klar til den nye lufthavn der åbner i 2024. Denne indsats skal ske i samarbejde med turistaktørerne og erhvervslivet, og ved at inddrage hele byens befolkning.

Forligspartierne er enige om, at budgettet sætter den rigtige retning for Kommuneqarfik Sermersooq i 2023.

”Vi har lavet et budget med fokus på borgeren. Et socialt udsat barn eller familie skal have hurtig og rettidig hjælp, man skal trygt kunne aflevere sit barn i børnehaven, sagsbehandlingstiden for diverse services skal gås efter sømmene, og der skal sikres flere sunde tilbud til borgeren inden for fritidsområdet”, siger borgmester Avaaraq Olsen.

” Vi er glade for, at der bliver sat fokus på tværfagligheden. Specielt er jeg glad for, at vi nu i forhold til personer med handicap, kan udvikle one-door princippet, så den enkelte borger kan opleve en sammenhængene og effektiv borgerservice. Det skal være let at henvende sig, for at søge hjælp hos kommunen”, siger gruppeformand for Inuit Ataqatigiit, Inge Olsvig Brandt.

” Det glæder mig, at vi, koalitionen har mange målsætninger, og man skal ikke være i tvivl om vores gode samarbejde vil bære frugter. Vores kommune er vidstrakt, men det skal ikke sætte en stopper for en god fremgang, som skal sikres ved et godt samarbejde og prioritering. Budget for 2023 sikre udvikling i alle bosteder. Udvikling i de steder vil kunne mærkes”, siger gruppeformand for Naleraq, Ken Madsen.

Kommuneqarfik Sermersooqs samlede budget er på 2,2 milliarder kroner. Den kommunale skatteprocent fastholdes uændret på 26% i 2023.

Du kan læse hele budgetaftalen her