Borger

Budget 2023: Flere midler til udsatte grupper

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Flere terapeuter, sagsbehandlere og socialrådgivere samt bedre mad til ældre. Det er nogen af de håndgribelige resultater for udsatte grupper i dette års budget.

Koalitionspartierne har i dette års budget lagt vægt på at forbedre servicen for borgerne, og dermed skabe rammerne for et godt liv for alle borgere. 

I budgetperioden er der afsat 12 millioner kroner til en ekstra indsats for ældre og demente, og 12 millioner kroner ekstra til at styrke hjælpen til udsatte børn.

På børneområdet skal pengene bruges til tre ekstra terapeuter på børne og familiecenteret i Nuuk, tre sagsbehandlere på myndighedsområdet, og en ekstra sagsbehandler, der i en projektperiode på et år kun skal beskæftige sig med anbringelser. Det vil betyde, at flere af de unge der henvender sig til familiecenteret kan komme i behandling, og at kvaliteten af sagsbehandlingen på børneområdet vil stige.

”Udsatte børn er et utroligt vigtigt område for os. Vi skal kunne levere en god og hurtig service for de børn der har det svært. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har fundet ekstra penge til området”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen.

På ældreområdet skal den ekstra bevilling bruges til bedre mad til de ældre, flere hjemmehjælpere og hjælpemidler til demente.

”Det er vigtigt for mig, at vores ældre har gode rammer for et godt liv, og denne bevilling er et klart skridt i den rigtige retning på området”, siger Avaaraq Olsen.