Folkeskolen

Brand på Kangillinnguit Atuarfiat

Et klasselokale fik skader og en brandalarm blev udløst da der i dag var en mindre brand på Kangillinnguit Atuarfiat i Nuuk.

Som en konsekvens af branden er skolen lukket for i dag. I løbet af dagen i dag vil forældrene få informationer om hvordan skolegangen skal foregå i morgen.

Forældrene er blevet bedt om at hente deres børn. De børn der ikke er blevet hentet bliver nu passet af skolens lærere.

Branden brød ud i et frikvarter og der var ingen børn tilstede i klasselokalet. Det er endnu for tidligt at sige hvad årsagen til branden var.