Borger

Nye tilskudsregler fra nytår – mere fair fordeling

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at tilskudsregler for idrætsforeninger ændres fra nytår, efter ønsker fra foreninger. Dette vil medføre mere fair fordeling af tilskuddene for idrætsforeninger.

Fra nytår indføres der nye tilskudsregler for foreninger, som vil erstatte nuværende regler.Der har været et ønske om ændring på tilskudsreglerne fra flere foreninger. Kommunalbestyrelsen har lyttet til ønsket og har besluttet, at der skal laves ændringer som vil gælde fra nytår.

”Foreninger er meget vigtige i vores samfund, og de skal have gode rammer. Vi, som kommunalbestyrelse, har lyttet til foreningernes ønsker, som ved hvad der fungerer bedst for deres foreningsarbejde. Og vi er glade for, at vi kunne imødekomme deres ønsker. Vi tror på, at det vil have en god virkning for foreninger, deres medlemmer og ikke mindst for samfund i fremtiden”, siger borgmester Avaaraq Olsen.

De gældende tilskudsregler blev indført i 2019 og har været virket i en prøveperiode indtil 2021. I denne prøveperiode har Fritidsafdelingen oplevet utilfredshed fra flere idrætsforeninger.

Fritidsafdelingen har drøftet tilskudsreglerne med Grønlands Idrætsforbund, og har indsamlet erfaringer fra foreningerne, som mente, at fordeling af tilskuddene ikke var hensigtsmæssigt. Derfor har været et ønsker fra foreningerne om ændring af tilskudsreglerne. Erfaringerne har nemlig vist, at foreninger bruger pengene mest på rejser, og dette bliver tilgodeset i det nye tilskudsregler. Så fra 2023 vil størstedel af tilskuddene blive givet ud fra foreningernes rejseaktiviteter.

”De nye tilskudsregler vil medføre mere fair fordeling. Det tager hensyn til foreningernes største udgift, nemlig rejser i forbindelse med mesterskaber. På denne måde sikre vi mest fair fordeling af tilskuddene til foreninger. Mere penge til rejser og mindre til drift”, siger fagchef i fritidsafdelingen, Frederik Lundblad.

De nye tilskudsregler er delt i tre dele. Et driftstilskud, medlemstilskud og rejsetilskud.

Eksempel med udgangspunkt i Nuuk. Sådan vil tilskuddene blive fordelt. (Der bliver uddelt 1,7 mio. kr. i tilskud om året i Nuuk)

Driftstilskud udgør 10%170.000 kr.
Medlemstilbud udgør 15%255.000 kr.
Rejsetilskud udgør 75%1.275.00 kr.