Borger

Erhvervsklasser i Sermersooqs skoler

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Forvaltning for Børn og Skole skal undersøge hvorvidt det er muligt, at etablerer erhvervsklasser i Sermersooqs skoler.

Alle elever der forlader folkeskolen skal være klar til at begynde på en ungdomsuddannelse. Det slår samarbejdsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq i Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse fast. Eleverne skal være forberedt på dagligdagen på en læreplads eller på en erhvervsuddannelse.

Politikerne ser meget gerne, at kommunens virksomheder inddrages i det arbejde. Selv om der er stor mangel på håndværkere, er der nemlig for få unge der vælger en erhvervsuddannelse. Den vision skal nu føres ud i livet ved hjælp af erhvervsklasser.

”Vores mål er, at flere og flere unge kommer videre i uddannelse. Erhvervslivet skriger efter arbejdskraft, og vi skal som kommunalbestyrelse danne gode rammer om det enkelte barns udvikling i folkeskolen. Vi synes, at erhvervsklasser kan være et af de gode tiltag, der kan gavne både elever og erhvervslivet”, siger formanden for Udvalget for Børn og Skole, Juaaka Lyberth.

En erhvervsklasse skal være et tilbud til eleverne i 9. og 10. klasse. I stedet for at tilbringe alle dage i klasselokalet, skal eleverne også beskæftige sig med praktisk arbejde, og de skal i erhvervspraktik. Alt sammen for at forberede eleverne på at tage en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Forvaltning for Børn og Skole har derfor indstillet, at kommunalbestyrelsen godkender at der skal laves en forundersøgelse, der skal klarlægge hvordan en model for erhvervsklasser kan udformes.

”Vi har haft møde med skolelederne om dette emne, og de mener, at der er et stort behov og ønske om, at der etableres erhvervsklasser. Vi glæder os til at arbejde videre med dette”, siger direktør i Forvaltning for Børn og Skole, Lone Nukaaraq Møller efter indstillingen blev godkendt af kommunalbestyrelsen.

I første omgang skal Forvaltning for Børn og Skole undersøge om erhvervsklasserne passer ind i den nuværende skolelovgivning, eller om de skal køres som en forsøgsordning. Der skal også undersøges om virksomhederne og erhvervsuddannelser er interesseret i at deltage i undervisningen.