Borger

Brættet i Tasiilaq holder rejsegilde og står imod stormen

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I september var der rejsegilde på brættet i Tasiilaq, hvor mange mennesker deltog. Flere organisationer har været med i processen, og tidsplanen for opførslen ser ud til at holde. Det foreløbige byggeri har allerede klaret en stor prøvelse i form af den Piteraq, der ramte byen.

Sus-Now/Tasiilami suleqatigiippugut har fra start været en del af projektet om opførelse af brættet i Tasiilaq i samarbejde med Lokaludvalget og Fangerforeningen. Senere er Ungdomskulturhuset og Siu-Tsiu blevet en del af projektet, og de har deltaget i byggeriet. Derudover har enkelte frivillige også hjulpet til.

”Det blev besluttet fra starten, at lokale kræfter og frivillige skulle stå for byggeriet. På den måde tager byen ejerskab over brættet på en helt anden måde, end hvis udefrakommende havde stået for det. Derfor er vi meget glade for den vej, vi er gået med brættet, siger Ole Jens Lundblad, som er Lokaludvalgsformand.

Opførslen af brættet bliver styret af en lokal tømrer, mens Iserits leder i Tasiilaq har holdt tilsyn med byggeriet, som skrider planmæssigt frem. Planen om at lukke byggeriet i år ser ud til at lykkes, og inventaret skal efter planen komme med det første skib næste år. Derefter er brættet i Tasiilaq klar til at blive taget i brug.