Services

Medarbejdere fra socialområdet var på kursus om sorg

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Forvaltning for Børn og Familie har planer om at oprette af børnesorggruppe. I den forbindelse har medarbejdere fra kommunens socialområde været på tre dages kursus om håndtering af sørgelige hændelser, for eksempel skilsmisse og dødsfald i familier.

Kommunens medarbejdere på socialområdet møder i deres arbejde mange borgere, der har mistet en nært pårørende, og mange af dem er børnefamilier.

”Det er altid svært når der er dødsfald. Dødsfald opleves forskelligt af alle aldersgrupper. Det kan være, at barnet oplever død for første gang, og det skal bearbejdes anderledes end hvis det var en voksen, der har oplevet det før. Selvom man er professionel, kan man ikke undgå at blive rørt når der er dødsfald. Derfor er det vigtigt, at der er kurser om emnet, da det giver en masse værktøjer for vores medarbejdere som de kan bruge i for eksempel børnesorggruppen”, siger fagchef i Forvaltning for Børn og Familie, Ellen Magnussen.

Det tre dages lange kursus stod primært på fremlæggelser af instruktøren Aviaja Rohmann Hansen, og tilhørende øvelser for kommunens medarbejder. Øvelserne gik blandet andet ud på, hvordan man forholder sig når man oplever dødsfald i forbindelse med arbejdet, og hvordan man som den professionelle kan afvikle samtaler omkring det, med for eksempel børn eller personale, afhængigt af konteksten.

Forvaltning for Børn og Familie har planer om at oprette en børnesorggruppe, og det var i denne forbindelse at forvaltningen valgte at holde kursus for sine medarbejdere, så de kan blive bedre klædt på til at håndtere børn og unge der er i sorg. Forvaltningen har allieret sig med præsten og konsulenten, Aviaja Rohmann Hansen, som har erfaringer med sorggrupper.

”Det er vigtigt, at sætte ord på sine følelser, hvis man ikke gør det, så kan det give senfølger. For eksempel kan et barn får indlæringsproblemer, hvis barnet ikke har bearbejdet sin sorg. Jeg synes, at det er et dejligt initiativ af kommunen. Det er en tidlig indsats der kan gavne mange børnefamilier” fortæller Aviaja Rohmann Hansen.

Formålet med en sorggruppe er, at give børn og unge mulighed for at dele deres oplevelser med jævnaldrende, der også har haft dødsfald, livstruende sygdomme eller skilsmisse tæt inde på livet. I sorggruppen kan børnene møde forståelse for de mange svære tanker og følelser, der knytter sig til et tab eller det at have en alvorligt syg pårørende.

Det var blandede 25 medarbejdere fra ungecenteret, familiecenteret og krisecenteret der deltog på kurset. En af deltagerne var psykoterapeuten Andu Schiødt Olsen, som arbejder ved Børn- og Familiecenteret. Hun er glad for kurset, der giver hende gode værktøjer.

”Det er lidt anderledes end de andre kurser, da det ikke er så teoretisk, men hvor der fokuseres mere på de medmenneskelige aspekter, for eksempel når man møder mennesker der har mistet pårørende, at de bliver mødt med nærværelse, medmenneskelighed og forståelse i deres sværeste tid. På kurset fik vi også mere viden om børnesorggrupper, og om hvordan kan vi hjælpe børnene med at takle det kaos de nu kan komme ud i, og snakke med dem om deres sorg, savn og vrede. Så det var et opløftende kursus”, siger Andu Schiødt Olsen.