Borger Daginstitutioner

Flyverpædagoger skal styrke institutioner

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

En ny type pædagoger skal give både børn og ansatte i Nuuks daginstitutioner en bedre hverdag

Der er flere pædagogiske kræfter på vej til Nuuks daginstitutioner. Kommunalbestyrelsen har nemlig besluttet at indfører en ny ordning kaldet ”Flyverpædagogerne”.  En flyverpædagog er en erfaren pædagog, der er ansat i en institution 30 timer om ugen. Pædagogen indgår ikke i den normale normering og har kun pædagogiske opgaver.

Ordningen har på forsøgsbasis kørt i to daginstitutioner i Nuuk i vinters, og resultaterne har været så gode at forvaltningen valgte at udvide ordningen.

”Vi har fortaget en spørgeskemaundersøgelse blandt personalet, og den viser, at arbejdsglæden er steget i den periode institutionen har haft flyverpædagogen. De ansatte føler de har fået mere tid og overskud til deres arbejde”, siger Juaaka Lyberth, formand i Udvalg for Børn og Skole.

Forvaltningen havde også en forventning om at flyverpædagogsordningen ville have nedbragt sygefraværet, men da Coronavarianten Omikron ramte Nuuk midt i forsøgsperioden var sygefraværet i perioden højere end normalt.

”Jobbet som flyverpædagog er en ny og anderledes type job.  Det er et deltidsjob, der ikke har nogen administrative opgaver. Vi håber at denne type stilling vil tiltrække pædagoger, der ikke i dag arbejder i faget. Samtidig tror vi at de ekstra pædagogiske ressourcer i daginstitutionerne vil gøre dem til mere attraktive arbejdspladser for de øvrige ansatte ”, siger Juaaka Lyberth.

Flyverpædagogordningen forventes indført i alle kommunens 26 daginstitutioner, og det glæder borgmester Avaaraq Olsen.

”Det utroligt vigtigt at vi giver vores børn en god og stimulerende hverdag med masser at indhold. Flyverpædagogordningen er et skridt i den rigtige retning. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har svært ved at besætte alle stillinger i vores daginstitutioner. Derfor er det vigtigt at vi tænker nyt, for at gøre dem til mere attraktive arbejdspladser”, siger Avaaraq Olsen.

Midlerne til flyverpædagogordningen skal afsættes i budgettet for 2023. Ordningen forventes at koste omkring seks millioner kroner.