Transport og Rejse

Tunnelen i Nuuk er lukket fra 9 til 13

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Onsdag den 31. august vil tunnelen være lukket mellem 9.00 og 13.00, da asfaltbelægningen skal fræses. Efter fræsning vil tunnelen åbne igen.

Tunnelen vil blive lukket på ny, når der skal lægges asfalt. På nuværende tidspunkt vides det ikke hvornår det bliver, men det meldes snarest ud, når dato og tid ligger fast.

Uden for sommerperioden foregår asfaltering når omstændighederne tillader det, hvor vej og regn spiller en stor rolle, og ofte betyder ændringer i den planlagte asfaltering. I forlængelse heraf kan asfaltering ikke altid meldes ud på forhånd.