Folkeskolen

Spændte lærere fik snigpremiere på ny skole

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Lærerne fra skolerne USK og ASK samt personalet fra AKO Illu og Narsarmiutaq har i disse dage været samlet på Hotel Hans Egede for at lære hinanden at kende og påbegynde arbejdet med at skabe en fælles arbejdskultur, til når den nye skole tages i brug i 2024. Som en del af programmet præsenterede arkitekterne den nye skole ved hjælp af billeder og animationsvideoer – og her kunne de blandt andet se en indendørs rutsjebane.

Forberedelserne til at tage skolen i brug i Nuuk er allerede i fuld gang, og der er flere processer i gang på samme tid. En af dem handler om at skabe en fælles arbejdskultur, når to skoler bliver til en. Det gælder både blandt lærere, pedeller, personale fra AKO Illu og Narsarmiutaq og andre med tilknytning til skolen.

”Vi er meget spændte på det. Det bliver interessant at se, hvad vi kan skabe sammen. Man kan godt mærke, at der er enkelte forskelle på USK og ASK”, siger Hendrik Mørch, som er lærer på ASK.

Vigtigt at få personalet med tidligt

Grunden til, at processen med at skabe en fælles arbejdskultur starter allerede nu, er, at Kommunen vil give personalet mulighed for at sætte deres præg på det forberedende arbejde, forklarede Udviklingschef Jill Raarup-Hellesen under velkomsten.

De fremmødte lærere lyttede spændt med fra deres pladser, som de ikke selv havde valgt, men fået tildelt tilfældigt ved ankomsten. Ideen med tiltaget var at undgå, at deltagerne satte sig sammen med deres tætteste kollegaer. Dermed blev der fra start udvekslet idéer mellem de ansatte fra både USK og ASK ved de blandede borde.

Førertrøjen skal forsvares

Den moderne bygning giver topmoderne faciliteter, som både elever og lærere kommer til at nyde godt af. Samtidig er det et vigtigt skridt i retningen af at indfri nogle af de ambitiøse mål, som kommunen har for skolen, herunder at skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn og have det højeste antal elever, der går videre i uddannelse efter folkeskolen.

”De mål, vi har sat os for vores børn og unge for at gøre dem parate til at møde livet som voksne, er vi alle med til at nå om man er pædagog eller lærer, eller pedel eller administrativ medarbejder. Fra hver vores stol arbejder vi sammen for nå målene”, lød det fra Lone Nukaaraq Møller, som er direktør for Forvaltning for Børn og Skole.

Personalet fra de to skoler arbejder nu videre med at skabe en ny, fælles arbejdskultur.