Borger

Paamiut: Tre uger med periodevis lukning af Borgerservice

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Tusass vil over de næste tre uger reparere søkablet syd for Nuuk, og det betyder perioder med langsomt internet i Paamiut. Som konsekvens heraf vil flere kommunale afdelinger i byen, deriblandt Borgerservice, være lukket, når der ikke er tilstrækkeligt internet.

De fleste programmer, der arbejdes med i kommunal sammenhæng, kræver adgang til stabilt internet. Det er alt lige fra e-mails, adgang til folkeregisteret, sagsbehandling og telefonsystemet.

I perioderne med ustabilt internet vil de fleste kommunale afdelinger i Paamiut derfor ikke kunne kontaktes, og der vil i stort omfang heller ikke være mulighed for at sagsbehandle – selv ved personlig henvendelse.

Som konsekvens heraf vil de påvirkede afdelinger holde lukket i perioderne. Det vides endnu ikke i hvor stort et omfang reparationerne vil påvirke forbindelserne.