Borger

Natteravnene i Nuuk fik økonomisk støtte på 25.000kr fra Kommuneqarfik Sermersooq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq finder frivilligt arbejde vigtigt og giver tilskud to gange om året. Det er stadig muligt for frivillige foreninger at søge økonomisk støtte.

Natteravnene i Nuuk arbejder frivilligt for at gøre nattelivet trygt for de unge og samtidig forebygge vold og hærværk. Derfor er de synlige i byen om aftenen og natten, hvor de uddeler bolsjer og indgår i dialog med de unge.

Tilskuddet gavner de unge

Uddelingen af puljemidlerne skal støtte indsatsen mod sociale og sundhedsmæssige problemer og fremme det meningsfulde og attraktive i at engagere sig i frivilligt arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq. Natteravnene i Nuuk ved allerede, hvad kommunens tilskud skal bruges til.

”Natteravnene er taknemmelige for den økonomiske støtte, vi får, som gør det muligt for os at drive vores forening til gavn for vores by. Og midlerne bruges til gennemførelse af basiskursus, førstehjælpskursus, psykisk førstehjælpskursus for natteravnene, samt mulighed for deltagelse i Natteravnenes Landsmøde og gennemførelse af informationsdag og indkøb af bolsjer” siger formanden for Natteravnene i Nuuk, Niels Nielsen.

Ansøgning om tilskud

Organisationer, foreninger samt enkeltpersoner kan søge støtte til frivilligt, socialt arbejde.

Tiltagets målgruppe er syge, sårbare og socialt udsatte borgere. Støtten tildeles efter ansøgning og inden for puljens samlede ramme.

Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober.

Hvis du gerne vil søge tilskud til en frivillig indsats, kan du finde kriterierne og ansøgningsskema her: https://sermersooq.gl/da/tilskud-til-frivilligt-arbejde-med-et-socialt-sigte/