Daginstitutioner

Institutioner ramt af personalemangel

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Som mange forældre desværre har oplevet, at nogle af daginstitutionerne i Nuuk i øjeblikket er pressede.  Institutionerne har i forvejen problemer med at skaffe tilstrækkeligt personale, og det mærkes ekstra hårdt i denne periode hvor mange ansatte afvikler deres sommerferie.

”Det er beklageligt, at flere af vores institutioner i øjeblikke ikke helt kan yde den service de gerne vil, men heldigvis vil situationen blive forbedret i løbet af de kommende 14 dage, når de ansatte vender hjem fra sommerferie”, siger direktør i Forvaltning for Børn og Skole, Lone Nukaaraq Møller.

Forvaltning for Børn og Skole arbejder løbende med tiltag, der skal skaffe flere pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne.