Borger

Vores forslag: Selskabsfusion kan sikre besparelser og gennemsigtighed

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Charlotte Ludvigsen (IA), Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq

Bolig og anlægsområdet i Sermersooq skal ind i en ny tid. Der skal ryddes op, og vi skal gøre det ordentligt og klogt. Tilbage i 2016 og 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at oprette Nuuk City Development (NCD). Det blev gjort for at sikre at de gamle skoler kunne erstattes af nye, og så der kunne bygges daginstitutioner til det babyboom vi ser i Nuuk.

I dag er byggerierne i gang og finansieringsmulighederne er anderledes end vi havde regnet med. Det er nu tid til, at træffe vigtige belsutninger om forenkling og gennemsigtighed på bolig- og anlægsområdet og sikre fremtidens finansiering.

Vi foreslår derfor på det kommende kommunalbestyrelsesmøde at fusionere NCD ind i Iserit, og hjemtage anlægs og byggeprojekter til kommunen. Det vil sige at NCDs boliger overtages af Iserit, skole- og daginstitutionsbyggeri overtages af kommunen selv.

Dette gør vi for at sikre fuld transparens med hvad pengene i vores kommune bruges til. Samtidig er det blevet klart, at løsningen hvor kommunen selv låner penge i stedet for NCD, er både billigere og mere effektiv. Sidst men ikke mindst styrker vi boligområdet ved både færre omkostninger, og et styrket og mere robust boligselskab der sikrer tag over hovedet til kommunens borgere.

På denne måde sparer vi penge som kan bruges på kernevelfærd, vi får færre bestyrelser og direktører der koster lønkroner og vi tager den demokratiske gennemsigtighed med anlægsområdet tilbage. Fremover vil alle anlægsprojekter fremgå af kommunalbestyrelsens budgetforlig, og dermed kan alle borgere gennemskue hvad vi bruger pengene på. Det synes jeg er vigtigt.

Med denne løsning skaber vi altså besparelser af skattepenge og mere demokratisk gennemsigtighed.

Nogle forsøger at gøre mig til skurken i denne sag. Jeg synes dette tiltag beviser, at jeg hver dag arbejder hårdt og sikkert for at vi kommer godt videre.