Borger Politik

Kommunaldirektør: Jeg har tillid til de ansatte  

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Forvaltningsrevisionen af boligområdet der i sidste uge blev fremlagt for Udvalg for Økonomi og Erhverv har afstedkommet en del medieomtale.

Der er tale om historisk revision af håndteringen af boligområdet, og mange af de kritikpunkter som revisionen nævner, er derfor allerede identificeret af administrationen og allerede bragt i orden, ligesom at de andre nævnte forhold er på vej til at blive løst.

Alle de forhold som forvaltningsrevisionen påpeger, er foregået under kommunens tidligere ledelse. Kommunaldirektør Ole Jakobsen påpeger derfor, at han har fuld tillid til de nuværende ansatte.

”Ingen af de involverede i boligsagen er ansat i kommunen længere. Der er ingen tvivl om, at vi i administrationen har en stor opgave med få genskabt tilliden i befolkningen. Det er heldigvis gode folk der er ansat i kommunen, og som hver dag arbejder for at skabe gode forhold for borgerne”, siger Ole Jakobsen.