Borger

Hårdt arbejde og godt samarbejde skal løse forvaltningsproblemer

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Charlotte Ludvigsen (IA), Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq

Deloittes rapport om boligområdet i Sermersooq har skabt overblik og kastet lys på de udfordringer kommunen står overfor. Allerede i sommeren 2021 kom de første problemer til vores kendskab, og der startede arbejdet for de løsninger der skulle skabes. Siden er flere ledende medarbejdere skiftet ud og tilgangen til boligområdets finansiering ændret.

Det er helt tydeligt at disse udfordringer ikke løses med quick-fixes, den salgs findes simpelthen ikke her. Det der til gengæld skal løse disse udfordringer er hårdt arbejde, samarbejde og en kommune med en sund økonomi. Alle disse tre ting er til stede i Sermersooq, og derfor kan kommunalbestyrelsen snart drøfte en lang række tiltag til at løse problemerne.

Kommunalbestyrelsen skal både drøfte exit-strategier for lejeaftaler der kan skabe tryghed for kommunens borgere, fremtiden for styringen af kommunens aktieselskaberne, en styrkelse af anlægs og bolig forvaltningen og flere andre ting.

Disse tiltag er helt nødvendige, og skal sikre at vi også fremadrettet har en sund kommuneøkonomi, et stabilt højt velfærdsniveau, og en boligmasse der udvikler sig positivt.

Debatten om dette område er alvorlig og indeholder mange forskellige aspekter. Fokus for mig som borgmester og kommunens ledelse er, at få lagt den rigtige plan for det hårde arbejde der ligger fremadrettet. Sagen kan sagtens løses, det kræver blot tid, gode beslutninger og kompetent styring. Det har vi nu i kommunen og det skal bringe os godt videre.

Det kræver samtidig at vi i kommunalbestyrelsen ligeledes tager fat i et langt og hårdt arbejde, og at vi samarbejder som kompetente repræsentanter for befolkningen der finder løsninger i fællesskab. Vi kan løse det her, men det kræver samarbejde og ikke en konstant jagt på hinanden i en politisk fangeleg. Jeg glæder mig til at løfte ansvaret sammen med kommunalbestyrelsen.