Borger Business Transport og Rejse

Dialogmøde om atlantlufthavnen: Fokus på turisme

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

På et dialogmøde med skarpt fokus på turisme præsenterede forskellige aktører deres arbejde med at gøre klar til åbningen af den nye lufthavn, og de fremmødte borgere fik luftet både deres håb, frygt og forventninger.

Det var Formandens Departement ved Naalakkersuisut der i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq havde inviteret til dialogmødet om den nye lufthavn, og med over 50 deltagere var næsten alle pladser i konferencesalen på Hotel Hans Egede optaget, da de fremmødte borgere blev budt velkommen.

Visit Greenland, Sermersooq Business og Air Greenland ser muligheder
Med et fokus på at vende udfordringer til muligheder, præsenterede tre aktører deres projekter, der skal sikre, at Nuuk er klar når den nye atlantlufthavn bringer flere turister til byen.

Projektleder Sara Nissen fra Sermersooq Business præsenterede rebranding-projektet Finding Nuuk. Formålet er at finde kernefortællingen af Nuuk og præsentere det som turistdestination. Projektet vil løbende være synligt i forskellige medier, på kommunens hjemmeside og sociale medier, og alle borgere vil have flere muligheder for at komme med deres input.

Kommunikations- og Marketingmanager Katja Vahl fra Air Greenland præsenterede virksomhedens fokus på bæredygtighed i fremtidens turisme gennem det nye atlantfly, som flyver på Sustainable Aviation Fuel og dermed vil forurene mindre. Katja kom ligeledes ind på Air Greenlands underskrevne hensigtserklæring om at indkøbe en flåde af mindre fly, drevet af elektricitet.

Anne Nivíka Grødem fra Visit Greenland snakkede om turismeaktørens store arbejde med at identificere og segmentere de nuværende og fremtidige turister i Nuuk, og deres arbejde med at definere succeskriterier i forhold til den fremtidige turisme.

Formandens Departement præsenterede sideløbende deres fokus på indsamlingen af data, der foregår i samarbejde med kommunerne, Grønlands statistik og Visit Greenland. Formålet at give borgere og erhverv håndgribelig information og forudsigelser at gå ud fra, og vil løbende blive gjort tilgængelig på en infoportal, når den er klar i den nærmeste fremtid.

Meget engagerede borgere
I den sidste del af dialogmødet blev der åbnet for spørgsmål og kommentarer, og det benyttede de fremmødte i dén grad.  Der blev blandt andet snakket om:

  • Tilgængeligheden af billetter i fremtiden, og hvordan man sikrer, at turister nemt kan købe en samlet rejse fra deres afrejsepunkt til Nuuk, hvilket Air Greenland allerede arbejder på.
  • Om det er godt eller skidt, at de kommende atlantlufthavne ikke kan modtage de helt store passagerfly. I forlængelse heraf blev der også snakket om, hvor vidt det overhovedet er ønskeligt, at byen oplever masseturisme.
  • At Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq arbejder tæt sammen om klargøring og forbedring af infrastrukturen i og omkring Nuuk i forbindelse med atlantlufthavnen.
  • At der allerede er flere tiltag i gang, der skal sikre, at den forventede øgede mængde turister ikke utilsigtet kommer til at ødelægge det lokale miljø og naturen omkring byen.

Der var ligeledes borgere, der fik muligheden for at lufte deres utilfredshed med lufthavnens endeligt besluttede placering og længde i modsætning til andre historisk foreslåede løsninger. Dette lagde dog ikke op til den store debat, og langt de fleste debatindlæg omhandlede fremtiden og de kommende muligheder i turismeerhvervet.