Borger

Boligtryghed for kommunens lejere

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Charlotte Ludvigsen, Borgmester

Tryghed om hjemmet er en af grundstenene i det gode familieliv. Vi skal derfor fra politisk hold sikre trygheden for de lejere der bor i boliger ejet af kommunens selskaber. Jeg er derfor rigtig glad for, at kommunalbestyrelsen på seneste møde bakkede op om den plan vi har lavet for, at sikre netop denne boligtryghed.

I forbindelse med oprydningen i boligområdet er det nødvendigt, at lægge langsigtede planer for de borgeres hjem som pt. har lejekontrakter med udløbsdato. Lad mig understrege, at der ikke er nogle af disse lejekontrakter der udløber de i de kommede år, men at vi allerede nu tager det yderst alvorligt, at sikre planer der skaber fremtidssikring om disse hjem. Vi skal have en plan der rækker meget længere end kommunalvalg og politiske vinde. Det er den eneste måde at skabe tryghed for borgerne på.

Vi gør det igennem strategier der på forskellige vis sikrer, at boligerne ikke skal fraflyttes uden at borgeren selv ønsker det. Vi arbejder derfor med flere forskellige scenarier. Vi kan ikke forudsige fremtiden præcist, men vi kan lave prognoser og forskellige fleksible planer der giver de bedste løsninger i forskellige fremtidsscenarier. Derfor arbejder vi både med kommunalt opkøb, oprettelse af andelsforeninger, ønskeflytninger og selvfølgelig stabile finansieringsmodeller.

Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi endnu en gang bid for bid arbejder med at få styr på dette område. Administrationen arbejder hårdt for at sikre trygheden, og politisk vedtager vi i kommunalbestyrelsen, en efter en, vigtige planer, for at sikre at Nuuk og hele Sermersooq er et godt sted at bo.