Borger

Alle Sermersooqs bygdebestyrelser mødes

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Bygdebestyrelsesseminaret vil blive afholdt i dagene 23. og 24. maj 2022, efter alle bygdebestyrelser har afholdt borgermøder i deres respektive bygder.

Følgende punkter er blevet drøftet i borgermøderne:

  • Tre ting der går godt i bygdelivet
  • Tre udfordringer i bygdelivet
  • Hvad skal vi arbejde med for at gøre bygden mere livlig?

Bygdebestyrelsesseminaret har til formål, at forvaltningerne skal tage stilling til borgernes budskaber og de politiske målsætninger. Der vil på et senere tidspunkt udarbejdes en Bygdesektorplan for 2022-2025, og resultaterne fra seminaret vil blive vægtet i dette arbejde. Ydermere vil der blive dannet en arbejdsgruppe. Det er ligeledes planen at Bygdesektorplanen vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsens temadag i august.

På den første dag af seminaret vil det handle om borgernes budskaber og politiske målsætninger, mens den anden dag vil handle om mål under valgperioden fra bygdebestyrelsen.