Borger

Udbetaling af sociale ydelser er i gang

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Der er oprettet periodevis forbindelse til de nødvendige systemer, og det forventes, at alle sociale ydelser udbetales i den nærmeste fremtid.

Det IT-relaterede sikkerhedsbrud ved selvstyret satte flere offentlige økonomisystemer ude af stand til at gennemføre udbetalinger.

Sagerne kunne oprettes i systemerne som sædvanligt, men der var ikke mulighed for at sende beløbene til udbetaling. Det har forsinket udbetalingen af næsten alle sociale ydelser i Kommuneqarfik Sermersooq.

Nu er de nødvendige forbindelser næsten genoprettet og fungerer periodevis. De sociale ydelser bliver derfor nu udbetalt så hurtigt som muligt.

Der er stadig problemer med flere systemer anvendt i kommunesammenhæng, hvilket har indflydelse på blandt andet betaling af faktura modtaget af kommunen, samt CPR-opslag og derved visse sagsbehandlinger.