Borger

Myndighedsafdelingen opruster i medarbejderstaben

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

For at blive bedre i stand til at håndtere et stigende antal underretninger har Forvaltning for Børn og Familie ønsket at tilknytte en ny teamleder. Kommunalbestyrelsen har sikret budgettet til ansættelsen.

Med over 2.000 underretninger i 2020 og mere end 2.400 sidste år, står er den stigende tendens krystalklar. Derfor er det blevet besluttet at afsætte penge til at ansætte en teamleder til underretningsvagterne, som kan være med til at løfte arbejdsbyrden.

”Der skal sikres hurtig sagsbehandling af sager på socialområdet, så der rettidigt bliver taget hånd om disse. Sager vedrørende børn og unge skal prioriteres højere end andre sager. Der skal ligeledes sikres mere effektive sagsgange internt i kommunen og i samarbejdet med de øvrige kommuner. På denne måde kan det sikres, at en sag ikke bliver glemt og at borgeren ikke oplever sig glemt eller udsat for systemisk omsorgssvigt. Dertil vil vi sikre, at sager ikke går tabt i systemet. Borgerne skal føle sig sikre og trygge når, de henvender sig til vores kommune.”, siger borgmester Charlotte Ludvigsen, som er tilfreds med den politiske opbakning.

Med en ny teamleder til underretningsvagterne håber Kommuneqarfik Sermersooq, at både håndteringen af de mange underretninger og at kvaliteten af sagsbehandlingen vil blive øget betragteligt til gavn for alle parter.