Borger Politik

Livligt borgermøde i Paamiut

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Der var livlige debatter da der var borgermøde i byens forsamlingshus Taqqissuut. Udvalgsmedlemmer og Erhvervsrådet i Paamiut fik mulighed for debattere forskellige emner med byens borgere.

Borgermødet blev åbnet af borgmester Charlotte Ludvigsen, hvor hun orienterede om udvalgets initiativer, igangværende aktiviteter og fremtidige projekter. Flere kommende initiativer fra kommunen blev fremlagt af borgmesteren, blandt andet byggeplanerne for de kommende år, som starter med materialgården/modtagerstation, vodbinderi og -agnværkstedet og byens velkendte bro.

Manglen på tidssvarende boliger blev nævnt flere gange under borgermødet. Både erhvervsdrivende og borgere mener, at bedre boliger kunne løse flere af byens udfordringer. Hvor det blev nævnt, at mange unge mangler et sted at bo, mente mange borgere, at de gamle boliger i Paamiut nemlig enten er for store eller ikke tidssvarende nok.

”Vi kender problematikken omkring boliger her byen, derfor er jeg glad for, at alle partier i kommunalbestyrelsen kunne være enige om at bygge flere boliger, både her i Paamiut og i Østgrønland over de næste ti år”, sagde Charlotte Ludvigsen.

Moskusokser nær Paamiut

På initiativ af erhvervsrådet i Paamiut er der igangsat et projekt med flytning af moskusokser fra Arsuk og Ittoqqortoormiit, til en halvø syd for Paamiut. Forventningen er, at der på sigt vil kunne udbydes bæredygtigt trofæjagt og erhvervsfangst. Første del, som er en undersøgelse af vinterforholdene, starter i april. Her vil Sermersooq Business også være koordinerende, og der vil blive afholdt borgermøde specifikt om projektet. Hvis alle undersøgelser og forberedelser går efter planen, er det meningen, at moskusokserne kommer til Paamiut i midten af 2023.

Sermersooq Business har også oprettet en kombineret stilling, hvor vedkommende skal arbejde ved Paamiut Museum på deltid, mens hun samtidigt bliver Sermersooq Business’ forlængede arm, og kommer til at arbejde med erhvervsrådet og andre relevante opgaver i tæt dialog med afdelingen i Nuuk.

Udbytterigt borgermøde

Efter orienteringer fra både udvalget og erhvervsrådet, blev borgerne delt op i fire grupper;

  • Iværksætteri
  • Fiskeri, fangst og landbrug
  • Arbejdskraft
  • Uddannelse

Der blev debatteret livligt ved bordene, og efter gruppedebatterne blev flere emner fremlagt, for eksempel bedre muligheder for opkvalificeringsmuligheder samt decentrale uddannelser uden at skulle forlade byen, og flere hytter til fangere der kan benyttes, når der er dårligt vejr. Et emne der blev drøftet heftigt, var de gode muligheder indenfor turismeerhvervet, hvor man blandt andet kan oprette hytter, som eventuelle turister kan tage til uden skulle sejle.

Tom Nykjær Schmidt

En af deltagerne var Tom Nykjær Schmidt;

”Det var dejligt, at man kunne snakke med politikerne. Emnerne der blev diskuteret de forskellige steder, er emner der er vigtige for alle borgere. Det ville være dejligt, hvis der bliver flere af den slags møder, så jeg glæder mig allerede til næste gang”, sagde Tom Nykjær Schmidt.

Borgmester Charlotte Ludvigsen afsluttede mødet.

”Det er dejligt, at møde jer, borgere, ansigt til ansigt, og selv høre jeres budskaber og ideer. Det er altid bedst, at møde borgerne fysisk, og ikke bare læse det på papir. Vi tager gruppernes fremlæggelser med hjem, og vurdere hvordan vi kan gøre det bedre. Vi takker for jeres budskaber”, sagde Charlotte Ludvigsen til afslutning.

Inden borgermødet startede, blev 50-årsdagen for åbning af byens skole også fejret, da elever fra Atuarfik Tuiisaq spillede musik dedikeret til deres skole, og de 50 år siden den åbnede.