Borger

Ny daginstitution ved Malik tages i brug

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Hvis du har et barn på venteliste, behøver du ikke at kontakte kommunen. Visitationen kontakter forældrene, når et barn bliver tildelt en plads.

Det er med stor glæde, at Kommuneqarfik Sermersooq og NCD kan annoncere, at den nye integrerede daginstitution ved svømmehallen Malik nu er klar til at byde velkommen til de første børn.


Institutionen vil blive taget i brug gradvist fra d. 1. marts 2022 og starte med vuggestuebørn.

Institutionsleder Andreas Jessen har de seneste måneder arbejdet på at få lokaler og personale på plads

”Endelig kan vi modtage de første børn. Vi er klar, og vi glæder os til at tage godt imod børnene og deres forældre” siger Institutionslederen


I tildelingen af pladser til børn på ventelisten vil der tilstræbes at skabe en god køns- og aldersfordeling i børnegrupperne. Institutionen vil senere blive officielt indviet og navngivet i samarbejde med brugere og politikere.