Borger

Krisecentret i Nuuk får flere ressourcer

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Politikerne ønsker at opgradere krisecentret i Nuuk, så der kan tilbydes hjælp til flere, samtidig med at man tilbyder en bedre hjælp. Derfor er der fundet penge til at ansætte yderligere en pædagog og en psykoterapeut, og det glæder både politikere og ansatte.

Krisecentret i Nuuk udvidede sine behandlingstilbud i 2021, og nu er det planen at styrke tilbuddene i 2022 ved at udvide medarbejderstaben med en pædagog og en psykoterapeut. Det er blevet vedtaget som en del af budgetforliget, og det er borgmesteren meget tilfreds med.

”Vi bliver nødt til at være bevidste om, at vores samfund har et problem med vold i hjemmet. Det er desværre et velkendt problem, og det skal bekæmpes på flere fronter. Vi skal gøre mere for at få voldsramte kvinder ud af voldsspiralen. Vold i hjemmet kan være mange ting, og det er ikke nødvendigvis kun fysisk. Der kan også være tale om psykisk og økonomisk vold. Kvinden er ikke den eneste, der bliver ramt af det. Der er også børn, der bliver traumatiseret af vold i hjemmet. Derfor er det vigtigt, at vi imødekommer hele familien – også voldsudøveren. Vi skal blive ved med at bekæmpe vold i hjemmene på alle tænkelige måder”, siger Borgmester Charlotte Ludvigsen.

Tilfredsheden er også tydelig blandt nuværende medarbejdere på krisecentret.

”Lige nu kan vi højest tilbyde tre samtaler for en kvinde, som er udsat for fysisk og psykisk vold, da vi kun er fire ansatte på Kommuneqarfik Sermersooqs krisecenter i Nuuk. Vi glæder vi os meget til at få ansat endnu en pædagog og psykoterapeut, da behovet er meget stort hos kvinder med børn” siger psykoterapeut Julia Dorph Lyberth. Hun mener også, at det er vigtige med endnu en pædagog, da pædagogen hjælper med at se andre vinkler på situationen og kan være støttende både for mor og børnene under opholdet på krisecenteret.

Udover at tilbyde akut husly i tre måneder, har krisecentret indført et nyt koncept, hvor der sideløbende gives et behandlingsforløb på seks måneder. Målet er at bryde voldsspiralen, så de udsatte kvinder ikke falder tilbage i et voldeligt familiemønster.